Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το Νέο Μουσείο Μακρυγιάλου

Ένα μεγάλο έργο Πολιτισμού είναι πλέον γεγονός για την Πιερία. Ο συνολικός του προϋπολογισμός αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
- Εκδόθηκε (31-1-2012) η απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής για ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.Σε συνέχεια της Αίτησης Χρηματοδότησης που κατέθεσε η Διεύθυνση Εκτελέσεως Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Επισκέψιμη μουσειακή αποθήκη στο Μακρύγιαλο Πιερίας» η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με π/υ 3.981.263,38 €.
Το έργο αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση επισκέψιμης μουσειακής αποθήκης στο Μακρύγιαλο Πιερίας, η σύνδεση του κτιρίου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω), η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού χώρου συντήρησης, σχεδιαστικών ειδών, υλικών και εξοπλισμού φωτογραφείου, εξοπλισμού γραφείων, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη προβολών, προθήκες-βάθρα, υλικά διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και τέλος η σύνταξη και εκτέλεση Μουσειολογικής-Μουσειογραφικής μελέτης για την έκθεση του ορόφου της Επισκέψιμης Μουσειακής Αποθήκης στο Μακρύγιαλο Πιερίας.
Τα έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου