Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Κοινή Σύσκεψη - Διαβούλευση για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Την Παρασκευή 23/11/2012 στο παραδοσιακό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου του Δήμου Κατερίνης πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία ευρεία κοινή Σύσκεψη – Διαβούλευση στο πλαίσιο υλοποίησης της Β' φάσης για το έργο-μελέτη: ''Σύνταξη Ειδικού
Διαχειριστικού Σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής Εθνικού Δρυμού.
 Την οργάνωση της σύσκεψης είχε  η Δ/νση τεχνικών έργων, τμήμα δομών και περιβάλλοντος της Π.Ε. Πιερίας  που είναι και η Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης που συντάσσεται από ομάδα 23 επιστημόνων, στους οποίους περιλαμβάνονται Δασολόγοι, Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Οικονομολόγος, Φυτοκοινωνιολόγος, Αρχιτέκτονες μηχανικοί, Υδροτεχνικός μηχανικός, Χημικός μηχανικός και Τοπογράφος μηχανικός.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν: εκπρόσωπος του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, ο Δήμαρχος και ο Αντιδημάρχος Ελασσόνας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου καθώς και  επιστημονικό προσωπικό του Φορέα, εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων & Ανάπτυξης της Π.Ε. Πιερίας, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εκπρόσωπος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης, εκπρόσωποι των ορειβατικών καταφυγίων: ''Σπήλιος Αγαπητός'' ,''Γιόσος Αποστολίδης'' και ''Πετρόστρουγκας'', εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω καθώς και εκπρόσωποι της αναδόχου σύμπραξης: ''ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε.-ECO CONSULTANTS A.E. -ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε.-Σταύρος Τσακίρης-Σταύρος Πελεκάνης''.
 Το «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» εκπονείται σε δύο φάσεις: Η Α' Φάση  περιλαμβάνει - σε γενικές γραμμές - την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τον καθορισμό των στόχων και των επιλογών της επόμενης διαχειριστικής περιόδου (2013 - 2017). Η Β' Φάση θα περιλαμβάνει την συγκεκριμενοποίηση των εφαρμοστέων μέτρων διαχείρισης για την επίτευξη των τεθέντων στόχων και τον προϋπολογισμό τους.
Προσπαθούμε τόσο με τις προτάσεις μας για το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Δρυμό Ολύμπου, όσο και με τα τεχνικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, όπως η μελέτη της Σύνταξης του Ειδικού Σχεδίου για την Διαχείρισης της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου να πετύχουμε την ανάπτυξη και ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου. Θέλουμε την προώθηση αειφορικών διαχειριστικών πρακτικών στην περιοχή, θέλουμε τον Όλυμπο ζωντανό και προσβάσιμο για όλους τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου.
Η μελέτη αφορά έκταση 235.000 στρεμμάτων του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και λαμβάνει υπ' όψη της τις κατευθύνσεις της εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, με βάση την οποία καταρτίσθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, τον καθορισμό ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών.
Το υπό σύνταξη «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» είναι πενταετούς διάρκειας (2013 - 2017) και με αυτό προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Συνοδεύεται από προγράμματα δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους και οι φορείς εφαρμογής τους.
Βασικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης είναι:
  Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και των φυσικών αξιών του Εθνικού Δρυμού, μακροπρόθεσμα.
  Η προώθηση διαχειριστικών πρακτικών με σκοπό την αειφορική χρήση της περιοχής
  Η ανάπτυξη – ανάδειξη της περιοχής ( προστασία και διατήρηση των αρχιτεκτονικών, ιστορικών, πολιτισμικών χαρακτηριστικών και τοπίων ιδιαίτερης αξίας, ανάπτυξη του τουρισμού και της αναψυχής, δημιουργία και αναδιανομή εισοδήματος).
Κατά την διάρκεια της σύσκεψης έγινε από την μεριά των μελετητών η παρουσίαση των προτεινόμενων διαχειριστικών στόχων της Α' Φάσης, ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν τα αναγκαία διαχειριστικά μέτρα της επόμενης διαχειριστικής περιόδου (2013 - 2017).ώστε οι αρμόδιοι φορείς να μπορέσουν να διατυπώσουν τη γνώμη τους σχετικά με τους διαχειριστικούς στόχους και τα προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα για τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου. Μετά την παρουσίαση έγιναν τοποθετήσεις από τους παραβρισκόμενους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων, οι οποίοι επισήμαναν την ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση των αναγκαίων μέτρων, δράσεων και έργων  ειδικότερα  στον τομέα της διακίνησης των επισκεπτών  και δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες από την μελετητική ομάδα.
 Ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Π.Ε. Πιερίας κ. Δημήτρης Ρουκάς ανάφερε ότι, η δημόσια διαβούλευση επί των προτεινόμενων διαχειριστικών στόχων της Α' Φάσης, με περισσότερους από 60 αρμόδιους φορείς της τοπικής κοινωνίας του Ολύμπου που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην διαχείριση αλλά και στην χρήση της περιοχής, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την ολοκλήρωση της Β' Φάσης
Οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μπορούν να κατατεθούν εγγράφως μέσα στις επόμενες 10 ημέρες στη Δ/νση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Δομών και περιβάλλοντος - της Π.Ε. Πιερίας.

Ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ. Δίου - Ολύμπου για την ταφή βιομηχανικών αποβλήτων

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, στο πνεύμα της 44ης/29-10-2012 ομόφωνης απόφασής του, θεωρεί θετική εξέλιξη και επικροτεί την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δίου-Ολύμπου, για την ανάκληση της προηγούμενης με την οποία συναινούσε στην ταφή βιομηχανικών παραπροϊόντων στους πρόποδες του Ολύμπου.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης χαρακτήρισε τον Όλυμπο ως «Βιογενετικό Απόθεμα». H UNESCO, με το πρόγραμμά της «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα», τον έχει εντάξει στα «Αποθέματα Βιόσφαιρας». Παράλληλα  γίνεται προσπάθεια  από τη Ειδική Γραμματεία Δασών  του ΥΠΕΚΑ  σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, να ενταχθεί στον οριστικό  κατάλογο της  Παγκόσμιας   Πολιτιστικής  και Φυσικής  Κληρονομιάς, λόγω της εξέχουσας  και Οικουμενικής  του σημασίας,  Τα γεγονότα αυτά αυξάνουν την ευθύνη της χώρας μας και ιδιαίτερα της τοπικής κοινωνίας  για ορθολογική διαχείριση και προστασία του.
Είναι  γνωστό  ότι οι παραπάνω διακρίσεις και χαρακτηρισμοί,  δεν   έχουν οριστικό χαρακτήρα και μπορεί να  ανακληθούν, εάν οι προδιαγραφές που τέθηκαν δεν τηρούνται, με συνέπεια ο Όλυμπος να χάσει την παγκόσμια αίγλη που τον περιβάλλει.
Για αυτούς τους λόγους
Ό Όλυμπος  δεν περιορίζεται στα στενά όρια του Εθνικού  Δρυμού.
Ο κύριος ορεινός όγκος δεν μπορεί να διαχωριστεί από την  παρολύμπια περιοχή.
Η επιβάρυνση της παρολύμπιας περιοχής με χρήσεις ξένες και ενίοτε επικίνδυνες (π.χ. ανεξέλεγκτης έκτασης λατομεία, πεδία βολής βαρέων όπλων, μεγάλης κλίμακας θάψιμο σκουπιδιών, απόθεση βιομηχανικών παραπροϊόντων-αποβλήτων κλπ όπως της εταιρείας TOSOH HELLAS) την υποβαθμίζει, τη δυσφημεί και εγκυμονεί κινδύνους για το μέλλον  της  περιοχής και σε καμιά  περίπτωση δεν συμβαδίζει με την προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης της, με επίκεντρο τον Όλυμπο.
Το  Διοικητικό Συμβούλιο  του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου καταβάλει κάθε προσπάθεια  ώστε ο  Όλυμπος να πληρεί όλες τις προδιαγραφές όπως καθορίζονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία και  να συνεχίζει  να  θεωρείται «Παγκόσμιο  Σύμβολο Φυσικής Κληρονομιάς» πράγμα  που συμβάλει στην οικονομική - τουριστική ανάπτυξη  της περιοχής.
Υπό αυτό το πρίσμα θα έπρεπε να τεθεί και το θέμα της απόθεσης του παραπροϊόντος της ΤΟSΟΗ ΗΕLLAS. Το ερώτημα αν το συγκεκριμένο παραπροϊόν είναι ακίνδυνο, μη επικίνδυνο, ή επικίνδυνο, είναι δευτερεύον.
Το κυρίαρχο ερώτημα, και μάλλον ρητορικό, είναι αν θα έπρεπε να μπει η κοινωνία και η δημοτική αρχή στο δίλλημα της ταφής ενός τέτοιου υλικού στα σπλάχνα του Ολύμπου.
Για το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης  Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Ο Πρόεδρος
Ανδρεδάκης Παύλος

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

INDIANA TELLER: ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙΤο νέο Best Seller της Νο 1 γαλλίδας συγγραφέως Φαντασίας
SOPHIE AUDOUIN- MAMIKONIAN
Κυκλοφορεί τον Νοέμβριο 2012 από τις εκδόσεις “ΜΑΤΙ”

Η Sophie Audouin- Mamikonian, γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 1961 στο Saint Jean de Luz. Το πάθος της οικογένειάς της για την ανάγνωση και την συγγραφή, την οδήγησε στο να δημιουργήσει τα πρώτα προσχέδια φαντασίας στα 12 μόλις χρόνια της.
Ξεκίνησε να γράφει την σειρά TARA DUNCAN το 1987, ολοκληρώνοντας την συγγραφή το 1990.Παρόλα αυτά, δεν κυκλοφόρησε πριν από το 2003 όπου χάρη στο "αγόρι με την ουλή", η μαγεία κατέκλυσε τον πλανήτη.
Σε μόλις πέντε χρόνια η Sophie Audouin- Mamikonian, γίνεται ένα λογοτεχνικό φαινόμενο σε όλον τον κόσμο, πουλώντας με την σειρά της    Tara Duncan  9.000.000 βιβλία η οποία μεταφράζεται σε δεκαοχτώ χώρες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και γίνεται κινούμενα σχέδια τα οποία παράγει το κανάλι της Disney και τα δικαιώματα για τα οποία πωλούνται μέσα σε ένα χρόνο σε είκοσι χώρες.
Το 2011 κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο της σειράς Indiana Teller το οποίο γίνεται αμέσως επιτυχία επιβεβαιώνοντας ότι το πτυχίο στην Διπλωματία και την Στρατηγική, δεν πρόκειται να της χρειαστεί ποτέ.
Ζει στο Παρίσι με τον σύζυγο και τις κόρες της, όπου και συνεχίζει να γράφει πυρετωδώς.

...Στις ατελείωτες πλαγιές της Μοντάνα απλώνεται το ράντσο Λύκος. Ολόγυρα, οι πέριξ δεν πολυαμφιβάλλουν πως κάτοικοί του είναι τα μέλη μιας φατρίας λυκανθρώπων, από τους πιο ισχυρούς της βορείου Αμερικής. Ανάμεσά τους, θέση έχει μόνο ένας άνθρωπος:  ο Ιντιάνα Τέλλερ.
Παιδί ενός ανθρώπου με μυστηριώδεις δυνάμεις κι ενός λυκανθρώπου, ο Ιντιάνα είναι ο εγγονός και μοναδικός κληρονόμος της οικογένειας.
Καθώς αισθάνεται ξένος ανάμεσα στους δικούς του, φεύγει σε αναζήτηση μιας φυσιολογικής ζωής και γράφεται στο πανεπιστήμιο της Μοντάνα.
Εκεί γνωρίζει τη φοβερή Κατερίνα Ο’ Χάρα και τον Τάιλερ Μπράντκελ, γιο του αιωνίου αντιπάλου του παππού του.
Όταν ο Ιντιάνα βγαίνει σαν από θαύμα ανέπαφος από ένα τρομερό ατύχημα, γινόμενος καπνός την τελευταία στιγμή, αντιλαμβάνεται πως διαθέτει την ικανότητα να κάνει το χρόνο να γυρίζει πίσω όταν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Να λοιπόν ένα πολύτιμο ατού, μια και το ατύχημά του μοιάζει μάλλον ύποπτο.
Μήπως κάποιος προσπάθησε να τον αφανίσει;
Η ασφάλεια των λύκων φαίνεται να απειλείται περισσότερο από ποτέ.
Θα τολμούσατε να τα βάλετε με τους νόμους της φατρίας;


Κυκλοφορεί: 26/11/2012