Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Αναβαθμίζεται ένας αριθμός δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών

Το πρόγραμμα Future Library

Με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών ως το 2015,  το Ίδρυμα Νιάρχος προχώρησε στη χρηματοδότηση ενός σχεδίου δράσης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στο οποίο θα συμμετέχουν επιλεγμένες δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες από το σύνολο όσων έλαβαν μέρος στην αρχική έρευνα.

Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής; Αφενός το ενδιαφέρον των βιβλιοθηκών και αφετέρου το κατά πόσον θα πείσουν ότι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μακροπρόθεσμα την επένδυση που θα γίνει.


Το πρόγραμμα θα υλοποιήσει η Future Library και περιλαμβάνει κατ’ αρχάς την επιμόρφωση υπαλλήλων των βιβλιοθηκών αυτών προκειμένου να αναπτύξουν ηγετικές και διοικητικές δεξιότητες.


Μόνο το 54,84% των υπαλλήλων στις βιβλιοθήκες κατέχει πτυχίο βιβλιοθηκονομίας, όπως προέκυψε από την έρευνα και «υπάρχει μεγάλο έλλειμμα σε δεξιότητες και ικανότητες στον χώρο των πολιτιστικών ιδρυμάτων», μας λέει ο Γιάννης Τροχόπουλος, ο διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας, ο οποίος είναι υπεύθυνος του προγράμματος και της εταιρείας Future Library.


Θα εκπαιδευθούν, στη Βιβλιοθήκη της Βέροιας, στο Ελσίνκι και μέσω e-learning, συνολικά 15 υπάλληλοι βιβλιοθηκών από όλες τις περιφέρειες.


Επόμενη δράση είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών ειδικά για παιδιά και εφήβους, στο πλαίσιο της οποίας θα ανακαινισθούν και χώροι οκτώ, κατ’ αρχάς, βιβλιοθηκών προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών του 21ού αιώνα και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δημιουργικά εργαστήρια αφήγησης, ρομποτικής, τέχνης.


Οι βιβλιοθήκες που θα συμμετάσχουν στη δράση αυτή δεν έχουν ακόμη επιλεγεί. «
Πιθανόν να εστιάσουμε, για λόγους αποτελεσματικότητας, σε μία περιφέρεια», λέει ο κ. Τροχόπουλος, «ώστε να αναπτυχθεί ένα μικρό βιώσιμο δίκτυο το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να επεκταθεί με χαμηλό κόστος».

Η καλοκαιρινή εκστρατεία που θα αναπτυχθεί σε όλες τις βιβλιοθήκες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Future Library στοχεύει στην προώθηση της ανάγνωσης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με βιωματικά εργαστήρια.

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Στραντιβάριους σε πιστά αντίγραφα

Αποτελεί το όνειρο κάθε βιολονίστα και αιώνες τώρα κανένα άλλο βιολί δεν έχει κατορθώσει να παραγάγει τον αξεπέραστο ήχο του. Ενα Στραντιβάριους, εκτός του ότι είναι σπάνιο, θεωρείται ανεπανάληπτο. Τώρα όμως μια ομάδα αμερικανών ερευνητών διακηρύσσει ότι μπορεί να φτιάξει πιστά αντίγραφά του με τη βοήθεια αξονικού τομογράφου.