Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

Μ. Μπέσιος, Γ. Τζιφόπουλος & Α. Κοτσώνας (2012). Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το ‘Υπόγειο’.

Μ. Μπέσιος, Γ. Τζιφόπουλος & Α. Κοτσώνας (2012). Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το ‘Υπόγειο’. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

  Είναι  στη διάθεση του κοινού ο τόμος  "Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαΐκή κεραμική από το "υπόγειο" της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία", όπως έχει δημοσιευτεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: http://uva.academia.edu/AntonisKotsonas/Papers/1656377/_._._and_._2012_._._ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου