Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ. Δίου - Ολύμπου για την ταφή βιομηχανικών αποβλήτων

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, στο πνεύμα της 44ης/29-10-2012 ομόφωνης απόφασής του, θεωρεί θετική εξέλιξη και επικροτεί την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δίου-Ολύμπου, για την ανάκληση της προηγούμενης με την οποία συναινούσε στην ταφή βιομηχανικών παραπροϊόντων στους πρόποδες του Ολύμπου.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης χαρακτήρισε τον Όλυμπο ως «Βιογενετικό Απόθεμα». H UNESCO, με το πρόγραμμά της «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα», τον έχει εντάξει στα «Αποθέματα Βιόσφαιρας». Παράλληλα  γίνεται προσπάθεια  από τη Ειδική Γραμματεία Δασών  του ΥΠΕΚΑ  σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, να ενταχθεί στον οριστικό  κατάλογο της  Παγκόσμιας   Πολιτιστικής  και Φυσικής  Κληρονομιάς, λόγω της εξέχουσας  και Οικουμενικής  του σημασίας,  Τα γεγονότα αυτά αυξάνουν την ευθύνη της χώρας μας και ιδιαίτερα της τοπικής κοινωνίας  για ορθολογική διαχείριση και προστασία του.
Είναι  γνωστό  ότι οι παραπάνω διακρίσεις και χαρακτηρισμοί,  δεν   έχουν οριστικό χαρακτήρα και μπορεί να  ανακληθούν, εάν οι προδιαγραφές που τέθηκαν δεν τηρούνται, με συνέπεια ο Όλυμπος να χάσει την παγκόσμια αίγλη που τον περιβάλλει.
Για αυτούς τους λόγους
Ό Όλυμπος  δεν περιορίζεται στα στενά όρια του Εθνικού  Δρυμού.
Ο κύριος ορεινός όγκος δεν μπορεί να διαχωριστεί από την  παρολύμπια περιοχή.
Η επιβάρυνση της παρολύμπιας περιοχής με χρήσεις ξένες και ενίοτε επικίνδυνες (π.χ. ανεξέλεγκτης έκτασης λατομεία, πεδία βολής βαρέων όπλων, μεγάλης κλίμακας θάψιμο σκουπιδιών, απόθεση βιομηχανικών παραπροϊόντων-αποβλήτων κλπ όπως της εταιρείας TOSOH HELLAS) την υποβαθμίζει, τη δυσφημεί και εγκυμονεί κινδύνους για το μέλλον  της  περιοχής και σε καμιά  περίπτωση δεν συμβαδίζει με την προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης της, με επίκεντρο τον Όλυμπο.
Το  Διοικητικό Συμβούλιο  του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου καταβάλει κάθε προσπάθεια  ώστε ο  Όλυμπος να πληρεί όλες τις προδιαγραφές όπως καθορίζονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία και  να συνεχίζει  να  θεωρείται «Παγκόσμιο  Σύμβολο Φυσικής Κληρονομιάς» πράγμα  που συμβάλει στην οικονομική - τουριστική ανάπτυξη  της περιοχής.
Υπό αυτό το πρίσμα θα έπρεπε να τεθεί και το θέμα της απόθεσης του παραπροϊόντος της ΤΟSΟΗ ΗΕLLAS. Το ερώτημα αν το συγκεκριμένο παραπροϊόν είναι ακίνδυνο, μη επικίνδυνο, ή επικίνδυνο, είναι δευτερεύον.
Το κυρίαρχο ερώτημα, και μάλλον ρητορικό, είναι αν θα έπρεπε να μπει η κοινωνία και η δημοτική αρχή στο δίλλημα της ταφής ενός τέτοιου υλικού στα σπλάχνα του Ολύμπου.
Για το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης  Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Ο Πρόεδρος
Ανδρεδάκης Παύλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου