Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Επιτροπή για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Εθνική Επιστημονική Επιτροπή με σκοπό την εφαρμογή της Σύμβασης για την Προστασία της Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς συγκροτήθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  Πολιτισμού, Αθλητισμού  κ. Κώστα Τζαβάρα. Η Σύμβαση για την Προστασία της Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς υιοθετήθηκε από την UNESCO στις 17 Οκτωβρίου του 2003 με  στόχο τη διασφάλιση της ανάπτυξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλλοντας  στην προώθηση του σεβασμού της πολιτιστικής πολυμορφίας και της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό τα  συμβαλλόμενα κράτη κατοχυρώνουν ως «εθνικές» και αναδεικνύουν διεθνώς πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές _ καθώς και τα εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και τους πολιτιστικούς χώρους που συνδέονται με αυτές_ και τις οποίες οι κοινότητες, οι ομάδες τα άτομα αναγνωρίζουν ότι αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς τους, έθιμα, τελετουργίες, τις εορταστικές εκδηλώσεις τους, τις παραδοσιακές τεχνικές τους, τις προφορικές παραδόσεις συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας ως φορέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τους ιδιωματισμούς τους.

Επίσης υιοθετούν γενικές πολιτικές, που σκοπό έχουν την αξιοποίηση της λειτουργίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωνία και την ενσωμάτωση της προστασίας της σε διαρθρωτικά προγράμματα. Παράλληλα λαμβάνουν μέτρα διαφύλαξης που στοχεύουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων της ταυτότητας, της καταγραφής, της έρευνας, της διατήρησης, του εμπλουτισμού, της μετάδοσης καθώς και της αναζωογόνησης των διάφορων παραμέτρων μιας τέτοιας κληρονομιάς.

Στην Εθνική Επιστημονική Επιτροπή μετέχουν  από πλευράς υπουργείου Εξωτερικών οι: Μαρία - Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου - Τζιτζικώστα, πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO. Αικατερίνη Λούπα, πρέσβης, διευθύντρια της Ε1 Διεύθυνσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών με αναπληρωτή τον Π. Λαμπίρη, εμπειρογνώμονα, πρεσβευτή σύμβουλο Α' στην Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων. Και  από πλευράς υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού: Ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ο εκάστοτε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Χρέη προϊσταμένου ασκεί η κ. Βιργινία Ματσέλη, τμηματάρχης Παραδοσιακού και Σύγχρονου Πολιτισμού. Αναπληρώτρια είναι η. Σταυρούλα Φωτοπούλου, υπάλληλος της ΔΙΝΕΠΟΚ με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Λαογράφων Εθνολόγων. Τέτη Χατζηνικολάου, επίτιμη διευθύντρια της Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με αναπληρώτρια την Μαρία Αυγούλη, επίτιμη διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικής και Λαϊκής Τέχνης. Αικατερίνη Καμηλάκη-Πολυμέρου, διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με αναπληρώτρια την ερευνήτρια του ΚΕΕΛ Ζωή Μάργαρη. Νάντια Σερεμετάκη, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αναπληρώτρια την Αλίκη Αγγελίδου, λέκτορα στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Εμμανουήλ Ρούκουνας, ομότιμος καθηγητής Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, ακαδημαϊκός, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παπαπετρόπουλο, επίτιμο αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ελεονώρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αναπληρώτρια την Ρέα Κακάμπουρα, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής ορίζεται ο ακαδημαϊκός Εμμανουήλ Ρούκουνας. Γραμματέας η Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, υπάλληλος ΔΙΝΕΠΟΚ με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Λαογράφων-Εθνολόγων.
Η  Επιτροπή αυτή καλείται να  δημιουργήσει ενδεικτικό Εθνικό Κατάλογο  Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να συγκροτήσει τις βασικές αρχές για τη δημιουργία του Εθνικού Ευρετηρίου,  να  εξετάσει και  να κάνει την  πρώτη εκτίμηση των φακέλων που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού και να  ενημερώσει   τους φορείς που τους υπέβαλαν και  ακόμη να  υποβάλει προτάσεις για ευρύτερες δράσεις και συνεργασίες, όπως συνέδρια, ημερίδες, ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, multimedia εκπαιδευτικές εφαρμογές, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί  ευαισθητοποίηση για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου