Τρίτη 1 Μαΐου 2012

Προστασία καταναλωτών από τα κόμματα ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ

Στην επιστολή της ΕΚΠΟΙΖΩ προς τους υποψήφιους βουλευτές, με την οποία παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα προβλήματα και παθογένειες του Έλληνα καταναλωτή, προτείνονται οι παρακάτω λύσεις για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προβλημάτων:

+εξυγίανση ανταγωνισμού, εφαρμογή - εκσυγχρονισμός νομοθεσίας, μείωση ΦΠΑ, συνεχής ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τρόπους εξοικονόμησης πόρων

 +πρόληψη-αντιμετώπιση υπερχρέωσης με τη δημιουργία δικτύου υποστήριξης υπερχρεωμένων νοικοκυριών με κατάλληλες συμβουλευτικές δομές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης, με θεσμοθέτηση και δημιουργία μόνιμων υποδομών για την δωρεάν παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, βελτίωση του ν. 3869/2010, υπαγωγή των μικροεπιχειρηματιών στις διατάξεις του ν. 3869/2010, αναστολή πλειστηριασμών για τα 3 επόμενα έτη, διαγραφή μέρους δανείων ιδιωτών και μείωση επιτοκίων, ιδίως στην καταναλωτική πίστη

 +για την ιδιωτική ασφάλιση προτείνεται αναμόρφωση-αυστηροποίηση της σχετικής νομοθεσίας, διασφάλιση της διαφάνειας και υπεύθυνης ενημέρωσης των καταναλωτών από τις ασφαλιστικές εταιρείες και διατήρηση της εποπτείας για θέματα καταναλωτή στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

+αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των παγιωμένων- εκτεταμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

+ουσιαστική διασφάλιση της πρόσβασης όλων, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, στις καθολικές υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου