Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

«Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο...»

Τριάντα οκτώ χρόνια από την εξέγερση ενάντια στη Χούντα των συνταγματαρχών