Τρίτη 17 Ιουλίου 2012

Σχολείο Ολύμπου-Πιερίων


Εκλέχθηκε το πρώτο ΔΣ της μη κερδοσκοπικής εταιρείας "Σχολείο Ολύμπου-Πιερίων".
Στην ΑΜΚΕ συμμετέχουν, βάσει του καταστατικού της εταιρείας, οι τρεις δήμοι της Πιερίας, το Επιμελητήριο, η Ένωση Ξενοδόχων και 24 ακόμη φυσικά πρόσωπα.
 Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Πλάτωνα Τασχουνίδη, κύριο αντικείμενο του Σχολείου του Ολύμπου θα είναι ο πολιτισμός και η παιδεία μέσα από τη δημιουργία του πρώτου Διεθνούς Κέντρου Κλασικών Σπουδών και την κωδικοποίηση της γνώσης σε τρία γνωστικά αντικείμενα: τη μυθολογία, την αρχαιολογία και την φιλοσοφία. 
 Αναφέρεται μεταξύ άλλων στο καταστατικό:
«Σκοπός της εταιρείας είναι η συστηματική μελέτη, η έρευνα, η διάσωση, η διάδοση και η προβολή στοιχείων της Ελληνικής Ιστορίας και του Ελληνικού Πολιτισμού και η ανάδειξη της επί χιλιετηρίδες συνέχειας του ελληνικού γένους καθώς και η προβολή του Ελληνισμού μέσα από κάθε διάστασή του». Επίσης, στους σκοπούς συμπεριλαμβάνεται η υλοποίηση προγραμμάτων, σεμιναρίων, και κύκλων μαθημάτων με τα γνωστικά αντικείμενα που θα έχουν σχέση με την αρχαιογνωσία, τη φιλοσοφία, την αρχαιολογία, τη μυθολογία, την οικολογία και γενικά τις ιδέες και τις αξίες που επιχωριάζουν ή προέρχονται από την πολιτισμική παράδοση του Ολύμπου, η δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακής πύλης, η συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η λειτουργία χώρων εκπαιδευτικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων και η ανάδειξή της ως θεσμικού Συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα πολιτισμού.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο:

Τασχουνίδης Πλάτων του Γεωργίου, Πρόεδρος
Φαρμάκης Γεώργιος του Αργυρίου, Αντιπρόεδρος
Λέινα Αφροδίτη του Μιχαήλ, Γεν. Γραμματέας & Ταμίας
Παπαδόπουλος Ευγένιος του Ιωάννη, Υπεύθυνος Προβολής και Δημοσιότητας ΜΜΕ
Σικλόγλου Νικόλαος του Ιωάννη, Strategy & Partnership Planning, Marketing, Promotion, PR
Σατραζέμης Ζήνων, Μέλος
Χουσουρίδης Νικόλαος, Μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου