Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

-J.S. Bach-Bourree

"Bourrée E minor είναι δημοφιλές κομμάτι για λαούτο , το 5ο μέρος της σουΐτας σε  E minor , BWV 996 (BC L166) σύνθεση του  Johann Sebastian Bach. Αν και γράφτηκε για λαούτο, μπορεί να παιχτεί κι από άλλα έγχορδα όργανα, όπως, κιθάρα, μαντόλα ή μαντοτσέλλο,και πληκτροφόρα όργανα. Το τέμπο είναι γρήγορο.
Αυτό το κομμάτι έχει εμπνεύσει και τον Paul McCartney να γράψει το τραγούδι Blackbird από το The Beatles White Album.

"...It inspired Paul McCartney to write the fingerpicking in Blackbird from The Beatles White Album. Paul McCartney has said in interviews and on tours that the songs "Blackbird" and "Jenny Wren" were both inspired by variations and alterations to the bourée..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου